E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
18/11/20222022/89HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Esentepe Mahallesi 1315 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu bölgede yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlkokul Alanı olarak belirlenen alanın geometrisinin ve imar yollarının yeniden düzenlenecek şekilde yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatının kabul ve tasdiki.
18/11/20222022/88HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Sakarya Mahallesi 178 ada, 17 numaralı parselin bulunduğu alandaki kot farkı göz önünde bulundurularak ada imar hattının yeniden düzenlenecek şekilde yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatının kabul ve tasdiki.
18/11/20222022/87BÜTÇE VE KESİN HESAPLARMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ2022 Mali yılı bütçemizin yetmemesi nedeniyle, gelir kalemlerindeki artış ile karşısında gösterilen harcama kalemlerine kaydedilmek üzere 50.000.000,00 TL lık ek bütçenin yapılmasının tanzim ve kabulü.
18/11/20222022/86BÜTÇE VE KESİN HESAPLARKOMİSYONLAR2023 Mali Yılı Bütçesi ile mali yılı izleyen 2 yıl içindeki (2024-2025) Bütçesi ve 2023 Mali Yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi ile Bütçe Kararnamesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29.maddesi hükümleri gereğince tanzim ve kabulü.
01/11/20222022/85HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 178 ada, 17 numaralı parseldeki ada imar hattının yeniden düzenlenecek şekilde plan tadilatı talebinin, imar komisyonuna havalesi.
01/11/20222022/84HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Yeniceköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1004 ada, 2 numaralı parsel ile güneyinde yer alan park alanı arasında 7 metrelik yaya yolu işlenecek şekilde Yetkili Şehir Plancısına hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planının kabul ve tasdiki.
01/11/20222022/83HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Alanının doğusunda yer alan yaklaşık 12.8 Hektarlık alanın çevresine etaplama sınırı işlenerek, Biga İlava+Revizyon Uygulama İmar Plan notlarına ilave 118, 119 ve 120 No.lu plan notlarının eklenmesi ve etaplama sınırı dahilinde Ticaret Alanlarının mevcut Emsal:1.00 aynı kalmak üzere Yençok:9.50 değerinin Yençok:11.50 olacak şekilde 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planının kabul ve tasdiki.
01/11/20222022/82BÜTÇE VE KESİN HESAPLARMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesine ek bütçe talebinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulü.
01/11/20222022/81BÜTÇE VE KESİN HESAPLARMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin 2023 Mali yılına ait Gider - Gelir Bütçesi ile ilgili olarak, Belediyemiz Encümen'ince tanzim edilen 11/08/2022 tarih ve 2022/211 sayılı raporun Plan Bütçe Komisyonuna havalesi.
04/10/20222022/80HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1315 ada 5 numaralı parselin bulunduğu bölgede yer alan İlkokul Alanı olarak belirlenen alanın geometrisinin ve imar yollarının yeniden düzenlenecek şekilde plan tadilatı talebinin, imar komisyonuna havalesinin kabulü.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 3