E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
06/07/20212021/67ÜCRET TARİFELERİMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ2021 Mali yılında uygulanmakta olan Gelir Ücret Tarifesine eklenmek üzere,Belediyemiz Kreşlerinin öğrenci başına aylık 975,00 TL ücret alınmasının tespit ve kabulü.
06/07/20212021/66BEL.GAYR.SATIŞ KİRL.TAHS.İŞLEMIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hamdibey Mahallesi 393 ada, 9 nolu parselde yapılacak cami inşaatının beş yıl içinde tamamlanarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrası ve 75. maddesinin ( d ) fıkrası hükmü gereğince 20 yıllığına bedelsiz olarak Biga Ada Şehitler Camii ve Müştemilatları Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına tahsis edilmesinin kabulüne.
06/07/20212021/65HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 692 adanın güneyinde bulunan yeşil alanın Camii Alanı olarak değişikliğine ilişkin plan tadilatı yapılması talebinin, imar komisyonuna havalesi.
06/07/20212021/64HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait 639 ada 12 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Emsal:1.20, Yençok:12.50 metre Resmi Kurum Alanında kalmakta olup, sözkonusu taşınmazın yapılaşma şartları aynı kalmak kaydıyla, taşınmaz fonksiyonunun Ticaret + Konut Alanı olarak değişikliğine ilişkin plan tadilatı yapılması talebinin, imar komisyonuna havalesi.
06/07/20212021/63HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1398 ada 2 no.lu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre kısmen Lise Alanı, kısmen İmar Yolu, kısmen de Park Alanında kalmakta olup, Karayolları Bakımevi Sahası olarak kullanılan söz konusu parselde imar yolları ve park alanında talep edilen değişiklik ile Lise Alanının da Resmi Kurum Alanı olarak talep edilen değişikliğine ilişkin Şehir Plancısı Abdullah KAZANÇ' a hazırlatılan tadilat imar planının kabul ve tasdiki.
01/06/20212021/62DİĞERLERİKÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜİşletmesi Biga Kent Hizmetleri Tur. San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Özel Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Özel Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi ve hizmete açılması planlanan Özel Biga Belediyesi Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevinin 01.06.2021 tarihinden itibarinden Biga Belediyesi bünyesinde mevcut adlarıyla kamu kreşi olarak faaliyetlerine devam ettirilmesinin kabulüne.
01/06/20212021/61ÜCRET TARİFELERİINSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3. bendi hükmü gereğince, 1 adet Mimarın tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 2021 yılı içinde (6 ay süreli) çalıştırılmasının kabulü.
01/06/20212021/60HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesi 1398 ada 2 no.lu parselde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre kısmen Lise Alanı, kısmen imar yolu, kısmen de park alanında kalmakta olup, söz konusu parselde imar yolları ve park alanında değişiklik yapılacak, Lise alanının da Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilecek şekilde plan tadilatı yapılması talebinin, imar komisyonuna havalesi.
24/05/20212021/59BÜTÇE VE KESİN HESAPLARKOMİSYONLARBelediyemizin 2020 Mali Yılına ait Gelir-Gider Kesin Hesaplarının tetkikine dair Plan Bütçe Komisyonunca verilen raporun tetkik ve müzakeresi ile gelir-gider hesaplarının kabulü.
17/05/20212021/58BEL.GAYR.SATIŞ KİRL.TAHS.İŞLEMIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hamdibey Mahallesi 226 ada, 3 nolu parselin çamlık kısmında bulunan 400 m2'lik alanın depo yapmak ve bahçesinin kullanmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrası ve 75. maddesinin (c) ve ( d ) fıkrası hükmü gereğince 5 yıllığına bedelsiz olarak Türk Kızılay Derneği Biga Şube Başkanlığı adına tahsis edilmesinin kabulüne.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 6