05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
14/11/20232023/76HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesi 1251-1252-1253-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1262-1263-1264-1265-1266-12 67-1268-1269-1270-1271 adalar ile İstiklal Mahallesi 1250-1261-315 adaların bulunduğu yaklaşık 149 hektarlık alanda şekilde yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan tadilat imar planının kabul ve tasdiki.
14/11/20232023/75BÜTÇE VE KESİN HESAPLARKOMİSYONLAR2024 Mali Yılı Bütçesi ile mali yılı izleyen 2 yıl içindeki (2025-2026) Bütçesi ve 2024 Mali Yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi ile Bütçe Kararnamesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29.maddesi hükümleri gereğince tanzim ve kabulü.
07/11/20232023/74HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesi 1251-1252-1253-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271 adalar ile İstiklal Mahallesi, 1250-1261-315 adaların bulunduğu alan için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin imar komisyonuna havalesi.
07/11/20232023/73BÜTÇE VE KESİN HESAPLARMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin 2024 Mali yılına ait Gider - Gelir Bütçesi ile ilgili olarak, Belediyemiz Encümen'ince tanzim edilen 24/08/2023 tarih ve 2023/244 sayılı raporun Plan Bütçe Komisyonuna havalesi.
09/10/20232023/72BÜTÇE VE KESİN HESAPLARMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ2023 Mali yılı bütçemizin yetmemesi nedeniyle, gelir kalemlerindeki artış ile karşısında gösterilen harcama kalemlerine kaydedilmek üzere 200.000.000,00 TL'lik ek bütçenin yapılmasının tanzim ve kabulü.
09/10/20232023/71HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Şirintepe Mahallesi 628, 633, 635 adalar ile Esentepe Mahallesi 833 adada ayrık nizam olarak belirlenen yapı nizamının blok nizam olacak şekilde yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatının kabul ve tasdiki.
03/10/20232023/70BÜTÇE VE KESİN HESAPLARMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesine ek bütçe talebinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulü.
03/10/20232023/69DİĞERLERİIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı hisseli taşınmazlar ile Belediye adına tescil edilen müstakil olamayan taşınmazların satışına ilişkin Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin kabulü.
03/10/20232023/68HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Şirintepe Mahallesi 628-633-635 adalar ile Esentepe Mahallesi 833 adada, ayrık nizam olarak belirlenen yapı nizamının blok nizam olacak şekilde plan tadilatı talebinin imar komisyonuna havalesi.
03/10/20232023/67DİĞERLERİYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizin 2019-2023 yılları idari iş ve işlemlerini teftiş eden İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Sebahattin ESEN tarafından tanzim olunan 26.09.2023 tarihli 62/23 sayılı Denetim Raporu hakkında Başkan tarafından Meclise bilgi verilmiştir.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 20