E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
06/04/20212021/52HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey ve İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Şehir Parkının da içerisinde bulunduğu ada hatları, imar yolları, yeşil alanlar ve emsal değişikliğine ilişkin plan tadilatı yapılması talebinin, imar komisyonuna havalesi.
06/04/20212021/51HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesine yer alan 731 ada hattının yeniden düzenlenecek şekilde plan tadilatı yapılması talebinin, imar komisyonuna havalesi.
06/04/20212021/50HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesinde mülkiyeti Belediyemiz ait 780 ada 1 no.lu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımıza göre Ticaret Alanı ile Belediye Hizmet Alanı arasında yer alan ada ayrım çizgisinin kuzeydoğu istikametine kaydırılacak şekilde plan tadilatı yapılması talebinin, imar komisyonuna havalesi.
06/04/20212021/49DİĞERLERİINSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜBelediyemizde görev yapan 657 sayılı Yasaya tabi Devlet Memurları ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesi için, yetkili sendikası ile görüşme yapılmasına ve toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin ( g ) fıkrası hükmü gereğince yetki verilmesinin kabulüne.
06/04/20212021/48NORM KADROINSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun hale getirmek üzere, 07 Temmuz 2020 tarih ve 2020/81 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen 9. derece 1 adet Zabıta Amiri kadrosunun 1. derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne.
06/04/20212021/47DİĞERLERİFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1332 ada 2 no.lu parsel üzerinde inşaatı devam eden yarı olimpik yüzme havuzuna isim belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesinin kabulü.
06/04/20212021/46DİĞERLERİYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddeleri hükümleri gereğince, Belediyemizde İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Sağlığı Komisyonu, Kültür ve Sanat Faaliyetleri Komisyonu, Meslek Kuruluşları ile İlişkileri Düzenleme Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu adlarında, komisyonların teşekkül ettirilmesi ile bu komisyonlarda görev yapacak üyelerin seçimlerinin yapılması.
06/04/20212021/45DİĞERLERİYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin ( b ) fıkrası hükmü gereğince 2 adet Encümen Üyesinin gizli oy ile seçimi.
06/04/20212021/44DİĞERLERİYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin, Başkanlık Divanının teşekkülü ile ilgili 19.maddelerinin 1.fıkraları hükümleri gereğince 2 asil ve 2 yedek Meclis Katibinin gizli oy ile seçimi.
06/04/20212021/43DİĞERLERİYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesinin 1.fıkrası hükmü gereğince Meclis I. ve II. Başkan Vekillerinin gizli oy ile seçimi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 7