E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
18/07/20222022/71HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesi 15 ve 1405 adalar ile İstiklal Mahallesi 315 ve 463 adaların bulunduğu yaklaşık 46 Hektarlık alan ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 05/04/2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararın onaylanmasının kabulü.
18/07/20222022/70DİĞERLERİFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİller Bankası AŞ'den 5.197.000,00 TL (Beş Milyon Yüz Doksan Yedi Bin Türk Lirası) olarak kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Bülent ERDOĞAN'a yetki verilmesinin reddi.
18/07/20222022/69DİĞERLERİFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİller Bankası AŞ'den 30.480.000,00 TL (Otuz Milyon Dört Yüz Seksen Bin Türk Lirası) olarak kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Bülent ERDOĞAN'a yetki verilmesinin reddi.
18/07/20222022/68ÜCRET TARİFELERİKOMİSYONLARBelediyemiz 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesine madde eklenmesi ve ücret belirlenmesi ile ilgili plan bütçe komisyon raporunun kabulü.
05/07/20222022/67ÜCRET TARİFELERİMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemiz 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesine madde eklenmesi ve yeniden ücret tespiti konusunun plan bütçe komisyonuna havalesinin kabulü.
05/07/20222022/66DİĞERLERİFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİller Bankası AŞ'den 5.197.000,00 TL (Beş Milyon Yüz Doksan Yedi Bin Türk Lirası) olarak kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Bülent ERDOĞAN'a yetki verilmesinin reddi.
05/07/20222022/65DİĞERLERİFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜİller Bankası AŞ'den 30.480.000,00 TL (Otuz Milyon Dört Yüz Seksen Bin Türk Lirası) olarak kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Bülent ERDOĞAN'a yetki verilmesinin reddi.
05/07/20222022/64HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Hamdibey Mahallesi 15 ve 1405 adalar ile İstiklal Mahallesi 315 ve 463 adaların bulunduğu yaklaşık 46 Hektarlık alanda ticaret, konut ve sosyal donatı alanları bulunacak şekilde hazırlanan ve iş bu plan tadilatı ile ilgili imar komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine sunulan 11 adet itirazın tekrar imar komisyonuna havalesinin kabulü.
05/07/20222022/63HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Sakarya Mahallesi 181, 242 ve 680 adaların bulunduğu alanda yapılması planlanan "Biga Millet Bahçesi Projesi" kapsamında Kocabaş Çayı kenarında bulunan 10 metrelik yolların yeniden düzenlenecek şekilde Yetkili Şehir Plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatının kabul ve tasdiki.
07/06/20222022/62HARİTA-İMAR PLAN.YAPIM VE DEĞŞIMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 217, 249, 250 ve 699 adaların bulunduğu alan ile ilgili plan tadilatı talebinin, imar komisyonuna havalesinin kabulü.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 4